Onze fok van het charolaisrund, ingeschreven in het Stamboek vindt plaats in ISENAY, een plaats in het departement Nièvre (58). Onze GAEC Gauthé bestaat uit 4 vennoten en 2 medewerkers. In de jaren 1960 zijn de eerste dieren voor onze fok uitgekozen, bestaande uit Charolaisrunderen van puur ras. Mijn vader, Michel Gauthé, heeft met passie aan de wieg gestaan van deze fok op hoog niveau.

Hij heeft op ons zijn grote kennis en kunde weten over te brengen teneinde de eerste specimens van onze kudde te kiezen, evenals het voorbereiden en het in de handel brengen van ons fokvee. Wij fokken en verhandelen op dit moment bij GAEC op 500 hectare voor het merendeel uitstekende weiden onze 350 stamboekcharolaiskoeien en 20 stieren, die zijn uitgekozen uit de beste Franse fokkerijen. Wij hechten een bijzonder grote waarde aan de homogeniteit van de producten van onze fok, in het bijzonder met betrekking tot de vaarzen en de koeien. Eerbied voor de standaard en de criteria van het ras is hier de prioriteit om koeien te fokken met een gemiddeld gewicht van 800 tot 950 kg, de optimale lichaamsbouw voor het vlees terwijl het kalven en de moedereigenschappen niet uit het oog worden verloren.

Deze selectiemethode bij GAEC Gauthé op het geheel van onze belangrijke kudde maakt het mogelijk homogene dieren te verkrijgen die wij fokken met het behoud van de oorspronke-lijke karaktereigenschappen en weerstand voor ogen.

Wij zoeken voortdurend naar het beste voor de intensieve begeleiding van onze kudden die voornamelijk gevoed worden met het gras van onze grote natuurgebieden.
Onze cliënten weten deze resultaten bij hun productie te waarderen, dankzij onze selectie-methodes waarbij wordt uitgegaan van de belangrijkste bron: de vrouwelijke lijn.

Deze inspanning is nu erkend en regelmatig gedurende enkele jaren beloond op tentoon-stellingen met, onder andere, een nationaal kampioenschap. Dit is een uitstekende reclame voor onze fok, die onze cliënten, rekening houdend met de homogeniteit van de kudden, de zekerheid geeft dat het vee in onze weiden hetzelfde formaat heeft en in een vergelijkbare staat verkeert.

Op onze nationale lijst van overwinningen staan :

  • in 2008 Vénus individueel kampioen
  • de groepsprijs voor de koe, die uitstekend onze doelen met verschillende koeien van dezelfde familie weergeeft
  • 1e prijzen op nationale tentoonstellingen: Nevers 2007, Moulins 2008, volwassen koeien le Marault 2008 en 1e familieprijs op de nationale tentoonstelling van la Roche sur Yon 2009.

Wij zijn ook hoog geëindigd in afgelopen tentoonstellingen – zoals PARIJS en COURNON.

Daaruit hebben wij vele contacten met het publiek in verschillende geledingen overgehouden.

Elk jaar zetten wij een selectie van een honderdtal fokstieren uit onze stal die er gezien hun wasdom klaar voor zijn op de markt. Op die manier trekken wij geen wissel op hun toekom-stige carrière als fokdier.

Gedurende het hele jaar kunt u het bedrijf van GAEC Gauthé bezoeken (ontvangst verzekerd) evenals gedurende gerichte bedrijfsacties die elk jaar worden gehouden op het Domaine St. Etienne in Vandenesse (Frankrijk, Bourgognestreek).

Het charolaisrund is altijd in onze gedachten. Het is het resultaat van 40 jaar selectie. Gedurende lange maanden hebben wij eraan gedacht en vervolgens bewaakt. Onze producten zijn onze ambassadeurs geworden. Wij willen en kunnen er trots op zijn. Hun succes in uw fok is onze trots. U zult niet slechts een klant zijn, u wordt ook deelgenoot. Wij willen u begeleiden en met u de evolutie van onze producten in uw fok vaststellen. Uw tevredenheid is het loon van ons werk. Het aanzien van het Charolaisras is ons bestaansrecht.

Op deze site/blog willen wij nieuwe contacten aanknopen en gegevens en gedachten uitwisselen met onze deelgenoten en alle liefhebbers van mooie en goede runderen, Charolais stamboekvee. Wij laten u daar kennismaken met vee en op korte termijn ook embryo’s.

Contacts in english possible.